Vores pædagogiske arbejde

Her kan du læse om vores pædagogiske arbejde og de værdier, vi lægger vægt på i Bygger'n og Kvarterklubben.

Bygger'n er en offentlig legeplads med tilsyn, hvor der dagligt kommer 30-40 børn og unge i alderen 6-18 år, børn og unge der ikke bruger andre traditionelle daginstitutionstilbud.

Kvarterklubben er en social ungdomsklub, der har åbent 3 aftener om ugen, for børn og unge fra 10-18 år.

Bygger`n og Kvarterklubben holder til på samme adresse og er fælles om alle de faciliteter, der forefindes. Personalet fra Bygger`n arbejder begge steder, så vi også her sikrer den røde tråd gennem institutionen.

I vores arbejde lægger vi stor vægt på nærvær og dialog. Vi gør meget i at støtte det enkelte barn i håndtering af eget ”liv”, og vi er med til at opbygge gode og hensynsmæssige relationer. 
Vi lægger stor vægt på, at børn og unge lærer at vise hensyn til hinanden og acceptere hinandens forskelligheder.

De unge vil altid opleve, at der er opmærksomme, igangsættende og holdningsprægende voksne, der altid står parat til at yde hjælp til, hvad den unge kunne have brug for. Det kunne f. eks være hjælp til lektier, arbejdssøgning, kæresteproblemer, forældre problemer m.m.

Ligeledes gør vi meget ud af at skabe en hyggelig stemning på stedet og arbejder meget med at lære de unge om almindelig pli/dannelse og normer.

Vi arbejder med samfundsforståelse, og vi integrerer mange børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Vi sørger også for, at der er plads og rummelighed til ”svage” børn og unge.

Vi lytter meget til børn og unge omkring ønsker i forhold til aktiviteter, og der er en høj grad af medbestemmelse.

Vi er bevidste om, at stedet ikke bare er ”et tag over hovedet” men et reelt alternativt og trygt pædagogisk tilbud, som udfordrer og udvikler børn og unge.