Værdier

Når vi arbejder med de samme værdier, skaber vi en rød tråd gennem institutionens afdelinger, hvilket er af stor betydning for områdets børn og unge.

Randers Kommunes børn- og ungepolitik beskriver de overordnede rammer og værdisæt, der skal danne udgangspunkt for alt arbejde med børn og unge i Randers Kommune. Politikken retter fokus på børn og unges sundhed, relationen mellem barn, kammerater og voksen samt at glade og engagerede børn vokser op under trygge og inspirerende rammer.

Børn- og ungepolitikken henvender sig til samtlige børn og unge fra 0 og op til 18 år. Ønsket med politikken er at sikre en rød tråd og en fælles tilgang til arbejdet med børn og unge i kommunen på tværs af såvel faggrupper og institutioner i Børn og Skole samt andre forvaltningsområder, hvorfor der arbejdes ud fra følgende pejlemærker:

 • Barnet i centrum
 • Helhed i indsatsen
 • Tværfaglighed

Institutionens afdelinger arbejder ud fra ovenstående – samt fælles værdigrundlag og nedenstående kerneværdier:

 • Nærvær
 • Omsorg
 • Tryghed
 • Fortrolighed
 • Udvikle kammeratskab/venskab
 • Selvstændiggørelse/ansvarliggørelse
 • Dialog
 • Fleksibilitet
 • Medbestemmelse
 • Plads til forskellighed/respekt
 • Ligeværdighed
 • Integration
 • Tæt forældresamarbejde
 • Opmærksomme, støttende og igangsættende voksne
 • Holdningsprægende rollemodeller
 • Formidling af normer og værdier
 • Opsøgende- og forebyggende arbejde
 • Tværfaglighed
 • Synlighed i nærområdet