Værdier

Når vi arbejder med de samme værdier, skaber vi en rød tråd gennem institutionens afdelinger, hvilket er af stor betydning for områdets børn og unge.

Randers Kommunes børn- og ungepolitik beskriver de overordnede rammer og værdisæt, der skal danne udgangspunkt for alt arbejde med børn og unge i Randers Kommune. Politikken retter fokus på børn og unges sundhed, relationen mellem barn, kammerater og voksen samt at glade og engagerede børn vokser op under trygge og inspirerende rammer.

Børn- og ungepolitikken henvender sig til samtlige børn og unge fra 0 og op til 18 år. Ønsket med politikken er at sikre en rød tråd og en fælles tilgang til arbejdet med børn og unge i kommunen på tværs af såvel faggrupper og institutioner i Børn og Skole samt andre forvaltningsområder, hvorfor der arbejdes ud fra følgende pejlemærker:

  • Barnet i centrum
  • Helhed i indsatsen
  • Tværfaglighed

Institutionens afdelinger arbejder ud fra ovenstående – samt fælles værdigrundlag og nedenstående kerneværdier:

  • Nærvær
  • Omsorg
  • Tryghed
  • Fortrolighed
  • Udvikle kammeratskab/venskab
  • Selvstændiggørelse/ansvarliggørelse
  • Dialog
  • Fleksibilitet
  • Medbestemmelse
  • Plads til forskellighed/respekt
  • Ligeværdighed
  • Integration
  • Tæt forældresamarbejde
  • Opmærksomme, støttende og igangsættende voksne
  • Holdningsprægende rollemodeller
  • Formidling af normer og værdier
  • Opsøgende- og forebyggende arbejde
  • Tværfaglighed
  • Synlighed i nærområdet