Personale

Her kan du læse om vores forventninger til personalet på tværs af vores afdelinger.

Krav og forventninger til personalet

For ledelsen betyder det meget at have en personalegruppe, der udviser initiativ og engagement. Dette vil vi blandt andet opnå ved at give personalet indflydelse på egen arbejdssituation gennem uddelegering af følgende ansvarsområder:

  • Pædagogisk planlægning af stuens arbejde
  • Stuens/afdelingens økonomi
  • Indkøb
  • Udarbejdelse af daglig mødeplan samt mødeplan ved ferier, sygdom, kurser, afspadsering m.m.

Fælles mødevirksomhed

Der afholdes samarbejdsmøder en gang om ugen af 1,5 timers varighed. Her deltager hele dagpersonalet, hvoraf nogle også er ansat i klubben.

Endvidere afholdes:

  • Udviklings- og lønsamtaler en gang om året
  • Fælles pædagogisk dag/kursus for hele institutionens personale efter behov