Personale

Krav og forventninger til personalet

For ledelsen betyder det meget at have en personalegruppe, der udviser initiativ og engagement. Dette vil vi blandt andet opnå ved at give personalet indflydelse på egen arbejdssituation gennem uddelegering af følgende ansvarsområder:

 • Pædagogisk planlægning af stuens arbejde
 • Stuens/afdelingens økonomi
 • Indkøb
 • Udarbejdelse af daglig mødeplan samt mødeplan ved ferier, sygdom, kurser, afspadsering m.m.

 

Fælles mødevirksomhed

Der afholdes personalemøde en gang om ugen af 2,5 timers varighed. Her deltager hele dagpersonalet, hvoraf nogle også er ansat i klubben.

 

Mødevirksomhed i afdelingerne

 • Fritidshjem: 2 timers stuemøde om ugen.
 • Juniorklub: 2 timers stuemøde om ugen.
 • Bygger'n har møder efter behov.
 • Kvarterklubben: 2 timers personalemøde en gang om måneden.
 • Planlægningsmøder efter behov.

Endvidere afholdes:

 • Udviklings- og lønsamtaler en gang om året
 • Fælles pædagogisk dag/kursus for hele institutionens personale
 • Pædagogisk dag for de enkelte afdelinger mindst en gang om året