Øvrige samarbejdspartnere

Her kan du læse om, hvilke øvrige samarbejdspartnere, vi har.

SSP

 • Deltager i møderne der afholdes i områdegruppen.
 • Er med til at følge op på børn og unge, der mistrives.
 • Har fået økonomisk støtte til arrangementer og projekter.

Juniorklubber i Randers

 • Samarbejde om turneringer
 • Fælles ture og arrangementer

Ungdomsskolen og andre sociale klubber

 • Fælles møder
 • Fælles aktiviteter
 • Fælles arrangementer
 • Fælles koordinering, så vi kan tilbyde det bedste tilbud til børn og unge, dette gælder især i områdegruppe nord især K.F.U.M og klub Nør.

Kommunen

 • Deltager i netværksmøder.
 • Underretninger.

VIA

 • Har øvelsespraktikanter på institutionen og mange studerende kommer og ser stedet.
 • Mange studerende skriver opgave om institutionen og især om integration.
 • De studerende kommer og laver aktiviteter med de unge.

Andre samarbejdspartnere

 • Bysekretariatet
 • Politiet
 • Folkeskoler i Randers
 • SSP konsulenten
 • Daginstitutioner i Randers - udvidet samarbejde med Børnehuset Jennumparken og fritidshjemmene i Randers
 • Beboerne i området
 • Haverne
 • Forældrene
 • PPR
 • Lions club