Ledelsen

Her kan du læse om vores ledelses mål og opgaver.

Ledelsens mål/opgaver

  • Følge med i nye pædagogiske udviklingstendenser.
  • Tilbyde personalet relevante kurser, foredrag m.m.
  • Lade sig inspirere af personalets tiltag.
  • Have overblik over afdelingerne/institutionen.
  • Være medvirkende til at skabe et godt arbejdsmiljø, herunder udvidet personalepleje.
  • Skabe gode relationer til øvrige samarbejdspartnere.

Mødevirksomhed

  • Leder/afdelingsleder en gang om ugen.
  • Bestyrelsen 4 gange årligt.