Målsætning og pædagogisk arbejde

Her kan du læse om den dagtilbudslov, vi arbejder ud fra i vores pædagogiske arbejde.

Vi arbejder ud fra dagtilbudsloven: Lov om dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge. 

Randers Kommunes børn og ungepolitik: Børn- og ungepolitikken beskriver de overordnede rammer og værdisæt, der skal danne udgangspunkt for alt arbejde med børn og unge i Randers Kommune. Politikken retter fokus på børn og unges sundhed, relationen mellem barn, kammerater og voksen samt at glade og engagerede børn vokser op under trygge og inspirerende rammer.

Børn og ungepolitikken henvender sig til samtlige børn og unge fra 0 og op til 18 år. Ønsket med politikken er at sikre en rød tråd og en fælles tilgang til arbejdet med børn og unge i kommunen på tværs af såvel faggrupper og institutioner i Børn og Skole samt andre forvaltningsområder, hvorfor der arbejdes ud fra følgende pejlemærker.

 • Barnet i centrum
 • Helhed i indsatsen
 • Tværfaglighed

Institutionens afdelinger arbejder ud fra ovenstående – samt fælles værdigrundlag og nedenstående kerneværdier.

 • Nærvær
 • Omsorg
 • Tryghed
 • Fortrolighed
 • Udvikle kammeratskab/venskab
 • Selvstændiggørelse/ansvarliggørelse
 • Dialog
 • Fleksibilitet
 • Medbestemmelse
 • Plads til forskellighed/respekt
 • Ligeværdighed
 • Integration
 • Tæt forældresamarbejde
 • Opmærksomme, støttende og igangsættende voksne
 • Holdningsprægende rollemodeller
 • Formidling af normer og værdier
 • Opsøgende- og forebyggende arbejde
 • Tværfaglighed
 • Synlighed i nærområdet

Når vi arbejder med ovenstående værdier, skaber vi en rød tråd gennem institutionens afdelinger, hvilket er af stor betydning for områdets børn og unge.