Vores pædagogiske arbejde

Her kan du læse om vores pædagogiske arbejde i juniorklubben og de værdier, vi lægger vægt på.

Vores daglige arbejde med børnene tager udgangspunkt i det nære, trygge, overskuelige og omsorgsfulde. Vores primære opgave består i, i mange tilfælde, at tilgodese det enkelte barns basale behov, da de for en del børns vedkommende ikke er opfyldt. Vores erfaring siger os, at det er svært for børn at udvikle sig, når de grundlæggende behov ikke er dækket. Når vi planlægger vores aktiviteter tager vi udgangspunkt i ovenstående.

Vi lægger vægt på, at børnene tidligt lærer husets normer og regler at kende. Via vores dagligdag og forskellige planlagte aktiviteter skabes en speciel atmosfære i huset, som virker socialiserende og opdragende såvel på det enkelte barn som på børnene indbyrdes.

I juniorklubben lægges der vægt på at bygge videre på det pædagogiske arbejde, der er blevet gjort på fritidshjemmet, samt at supplere med nye og udviklende aktiviteter.

Juniorklubben skal ikke kun være "et tag over hovedet", men være et reel socialpædagogisk tilbud. Specielt børnene i det område vi arbejder i, har brug for vedholdende voksenkontakt og at blive ført ind i positive kammeratsskabsrelationer.

 I juniorklubbens målsætning indgår, at vi løbende introducerer børnene for de muligheder foreninger eller andre, gerne i nærmiljøet, kan tilbyde. Det er vigtigt, at børnene gennem forløbet i juniorklubben får opbygget forudsætningerne, for på egen hånd, at kunne indgå i et indholdsrigt fritidsliv.

Vi prioriterer forældresamarbejdet meget højt, fordi en del af vores børn har særlige behov for ekstra støtte og opmærksomhed. Vi mener det er vigtigt, at vi har et godt forhold til forældrene, da det er i samarbejde med dem, vi skal skabe nogle trygge rammer for deres børn. Derfor er vi åbne overfor evt. kritik/ros og forsøger at løse problemer gennem dialog med forældre, så de har tillid til os og måden, vi arbejder med deres børn på.

Vi indkalder forældre til en samtale, når barnet starter på fritidshjem. Efter ca. 2 måneder mødes vi med forældrene igen for at snakke om, hvordan den første tid er forløbet på fritidshjemmet.  Endvidere indkalder vi forældrene til samtale, når vi observerer problemer eller forandringer i barnets adfærd. Disse problemer kan også være akutte og forsøges løst med det samme. Ved skriftlige underretninger til socialforvaltningen gennemgås de med forældrene for at undgå evt. tvivlsspørgsmål.

En typisk uge i juniorklubben

Her fremgår en typisk mandag i juniorklubben, herunder også generel information, der gælder for alle ugens dage. 

Juniorklubben er åben for modtagelse af børn alle dage fra kl. 14.00-17.00

Børnene modtages af de to voksne, som er deres primære voksne. Børnene krydser sig ”IND” på mødelisten, når de kommer. De bliver krydset ”UD” (af en voksen), når de tager hjem.

Når børnene er ankommet, sætter de sig som regel ned, og dagen starter med en snak om løst og fast - specielt om hvordan weekenden er gået.

På den elektroniske del er der mulighed for at benytte computer, PlayStation eller IPAD.

Endvidere er der mulighed for mange forskellige typer spil, blade og bøger til læsning.

Mandag eftermiddage tilbyder vi en kreativ aktivitet, som er voksenstyret.

Her er der fokus på at udvikle fantasi, kreativitet og styrke deres finmotorik.

På disse værkstedsdage kan der bl.a. laves smykker, malerier, træting – de færdige resultater får børnene med hjem.

På vores store og funktionelle legeplads kan der foregå mange forskellige aktiviteter. Der kan spilles fodbold, basketball m.m.  Vi har mooncars som selv de store juniorklubbørn holder rigtig meget af. Der et stort klatretårn, som indbyder til mange forskellige lege, motorisk klatring, styrkelege, piratlege og meget andet.

Dagen indeholder mange lign. aktiviteter som om mandagen.

Vi har om tirsdagen CAFE, som giver børnene en mulighed for at købe mad, når de kommer fra skole. Det er sund og varieret mad til 10 kroner. Vi prøver at spise sammen så mange som muligt, og vi forsøger at skabe hygge og ro omkring måltidet. Det er en rigtig god mulighed for at få snakken i gang.

På tirsdage er der korsang (børnekor), hvor mange af juniorklubbens piger og drenge deltager. Børnekoret er et mix af de yngste fritidshjems børn og de ældste juniorklubbørn. Korsang starter kl. 16, når de børn, som ikke deltager i koret, er gået hjem. Og koret slutter kl. 17, og her får børnene et stykke frugt, og et ”farvel og tak for i dag”.

Dagen byder på mulighed for leg i vores store kælderrum. Her kan der spilles bold, leges og kæmpes og brydes eller bruge gulvet (måttebelagt) til ro og afslapning. Der er mulighed for at få ghettoblaster med, så der kan spilles musik.

En gang om måneden tager vi i Water & Welness for at hygge med børnene. Der er plads til  ”vild” leg eller bare til at svømme- og rutchebanehyl. Det er frivilligt om børnene ønsker at deltage i denne aktivitet.

Torsdag er der mulighed for at købe cafemad.

Dagen byder på ”besøg” af ”legeonklerne” – ”legeonklerne” er de mandlige voksne på fritidshjemmet og juniorklubben, som sætter lege i gang enten på legepladsen, i kælderens store rum eller på udendørs græsområde. Legen varer typisk en halv times tid. Det er også her frivilligt om børnene deltager.

Det er dagen hvor vi holder stuemøde og gennemgår ugens forløb, og taler om næste uges arrangementer. Vi hygger ved bordene og glæder os til at holde weekend.