Vores pædagogiske arbejde

Her kan du læse om vores pædagogiske arbejde på fritidshjemmet og de værdier, vi lægger vægt på.

Vores daglige arbejde med børnene tager udgangspunkt i det nære, trygge, overskuelige og omsorgsfulde. Vores primære opgave består i, i mange tilfælde, at tilgodese det enkelte barns basale behov, da de for en del børns vedkommende ikke er opfyldt. Vores erfaring siger os, at det er svært for børn at udvikle sig, når de grundlæggende behov ikke er dækket. Når vi planlægger vores aktiviteter tager vi udgangspunkt i ovenstående.

Vi lægger vægt på, at børnene tidligt lærer husets normer og regler at kende. Via vores dagligdag og forskellige planlagte aktiviteter skabes en speciel atmosfære i huset, som virker socialiserende og opdragende såvel på det enkelte barn som på børnene indbyrdes.

I juniorklubben lægges der vægt på at bygge videre på det pædagogiske arbejde, der er blevet gjort på fritidshjemmet, samt at supplere med nye og udviklende aktiviteter.

Juniorklubben skal ikke kun være "et tag over hovedet", men være et reel socialpædagogisk tilbud. Specielt børnene i det område vi arbejder i, har brug for vedholdende voksenkontakt og at blive ført ind i positive kammeratsskabsrelationer.

I juniorklubbens målsætning indgår, at vi løbende introducerer børnene for de muligheder foreninger eller andre, gerne i nærmiljøet, kan tilbyde. Det er vigtigt, at børnene gennem forløbet i juniorklubben får opbygget forudsætningerne, for på egen hånd, at kunne indgå i et indholdsrigt fritidsliv.

Vi prioriterer forældresamarbejdet meget højt, fordi en del af vores børn har særlige behov for ekstra støtte og opmærksomhed. Vi mener det er vigtigt, at vi har et godt forhold til forældrene, da det er i samarbejde med dem, vi skal skabe nogle trygge rammer for deres børn. Derfor er vi åbne overfor evt. kritik/ros og forsøger at løse problemer gennem dialog med forældre, så de har tillid til os og måden, vi arbejder med deres børn på.

Vi indkalder forældre til en samtale, når barnet starter på fritidshjem. Efter ca. 2 måneder mødes vi med forældrene igen for at snakke om, hvordan den første tid er forløbet på fritidshjemmet.  Endvidere indkalder vi forældrene til samtale, når vi observerer problemer eller forandringer i barnets adfærd. Disse problemer kan også være akutte og forsøges løst med det samme. Ved skriftlige underretninger til socialforvaltningen gennemgås de med forældrene for at undgå evt. tvivlsspørgsmål.

Sådan ser en uge ud på fritidshjemmet 

Fritidshjemmet åbner hver dag kl. 06.30. De børn, der har behov for pasning om morgenen, kommer løbende ”dryssende”. Vi tilbyder morgenmad og mulighed for at nyde en rolig start på dagen med snak, tegning og spil.

Kl. 7.30 går turen mod Nørrevangsskolen. Vi har valgt at sætte en pædagog til at følge børnene på skolen for at sikre, at de kommer i skole til tiden, lærer den sikre skolevej at kende og få kendskab til regler i trafikken. En ekstra gevinst er, at de skaber relationer på tværs af alder og køn.

Efter at børnene er afleveret på skolen, går pædagogen tilbage på fritidshjemmet. Her venter forskellige praktiske arbejdsopgaver som: rengøring, oprydning, vedligeholdelse inde/ude, forberedelse af eftermiddagens aktiviteter, madlavning, afholdelse af møder og andet administrativt arbejde.

Har I spørgsmål angående førskolen, så henvend dig til fritidshjemmet.

Når skoledagen slutter kl. 14 er der dømt ”frittertid”. Så spredes børnene ud i hele huset og bruger husets forskellige muligheder.

Vi har en overordnet plan for, hvad børnene kan bruge deres tid på.

Det er synliggjort på stuerne ved, at der er hængt et skema op med tekst og billeder, så alle børn kan få et overblik over, hvad der sker de forskellige dage.

Vi forsøger at tilgodese mange af børnenes ønsker.

Mandag og onsdag eftermiddag tilbyder vi alle børnene en kreativ aktivitet, hvor børnene får mulighed for at udvikle deres fantasi og kreativitet og styrke deres finmotorik. 
På værkstedet kan der produceres f.eks. smykker ,malerier, træting og masser af andre gode ting som børnene får med hjem. Vi vægter, at børnene får kendskab til farver og forskellige materialer, og at de er en del af diverse kreative processer.

Vores legeplads skal rumme mulighed for boldspil, leg og bevægelse og afslapning.

Indendørs er der tilbud om tummel i puder, lego og andet konstruktionslegetøj. Der er også plads til de mere stillesiddende aktiviteter som spil, perleplader og tegning/maling.
Vi har dage, hvor der kan spilles computer /playstation og på Ipad.

Vi har et større udvalg af medier, som børnene kan benytte sig af på både fritidshjemmet og i juniorklubben. Alle vores Pc'er har adgang til internettet, dog er det forskelligt, hvordan børnene får lov til at bruge denne adgang. På fritidshjemmet lægger vi vægt på læring og læringsspil, når det gælder brugen af Pc og internet! Vi har en del ”Pixeline” spil, som kan støtte børnene i dansk, matematik, samt trafiksikkerhed. Udover disse spil kan børnene på fritidshjemmet bruge mange af de muligheder, som f.eks. Danmarks Radio har på deres hjemmeside. I juniorklubben er der et bredere udvalg af spil på nettet, som børnene kan benytte sig af. Det er langt mere frit, hvad de må bruge nettet til. Dog må børnene ikke spille realistiske skydespil, eller gå på pornografiske sider.

Vi kan også tilbyde Playstation 3 og Nintendo Wii både til fritidshjemmet og i juniorklubben. Juniorklubben har deres egen Playstation, da de må spille nogle anderledes spil på deres Playstation. Vi henholder os i øvrigt til Medierådet anbefalinger.

På fritidshjemmet har vi sat vores Wii og PS3 til en projektor, for at give børnene en anden oplevelse, end de kan skabe derhjemme. For at styrke børnenes motorik og få pulsen op køber vi spil f.eks  ”Wii sports”, hvor børnene kæmper med og mod hinanden i diverse discipliner. Vi laver små tuneringer, så de kan dyste internt. Vi har også indkøbt to Ipads til hver stue, som børnene kan benytte. Her kan de blandt andet lytte til musik sammen eller spille nogle læringsspil.

Vi har valgt at sætte nogle rammer op for børnenes brug af PC/Konsoller og tablets. Mandag tænder vi for enten Playstation 3 eller Will på stue 2. Pc og tablets kan også benyttes mandag og onsdag på fritidshjemmet. I juniorklubben kan man benytte Pc i 30 minutter om dagen, hver dag. Vi har valgt at sætte disse rammer, så børnene får et bredt tilbud af aktiviteter.

Det er vores erfaring, at børnene bruger denne aktivitetsform meget socialt. Man kan ofte se en hel flok side om én Pc sammen, hvor de hjælper hinanden med spillene. Der dannes relationer på kryds og tværs af alder, køn og etnicitet. Eksempelvis er juniorklub børnene gode til at hjælpe de mindre børn med Wii. De oversætter fra engelsk til dansk eller læser op fra skærmen, så de mindre børn stadig har en god chance i spillene.