Mobbepolitik

Folketinget vedtog i foråret 2001”lov om undervisningsmiljø”. Loven slår fast at mobning ikke er tilladt i skolen. Vi i fritidshjemmet støtter og følger loven.

Definition på mobning

En person bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange over en vis tidsperiode bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.

Det kan være:

 • Aggressiv adfærd som fysisk vold og trusler.
 • Gentagende drillerier, der kan irritere eller såre.
 • Ondskabsfulde øgenavne.
 • Udelukkelse fra fællesskabet

 

Fritidshjemmets målsætning

De personlige og sociale kompetencer får større og større betydning for barnets selvværd og oplevelse af succes både i skole og fritidsliv.

I fritidshjemmet vil vi give det enkelte barn mulighed for et betydningsfuldt, refleksivt og normdannende fællesskab, hvor i de personlige og sociale kompetencer udfordres og udvikles. Sammen med forældrene er vi derfor vigtige rollemodeller for børnene i deres socialisering. Personalet vil øjeblikkeligt sætte ind i tilfælde af mobning med handlinger, som bliver synlige for de implicerede børn.

Fritidshjemmet sætter fokus på:

 • Det enkelte barnets trivsel og mobning
 • At personalet har fælles holdning, adfærd og rutine i forhold til bekæmpelse af mobning.
 • At Fritidshjem og hjem har forpligtelse til aktiv at samarbejde om indsatsen mod mobning og for god trivsel.

 

Handleplan mod mobning

Et bevidst og målrettet arbejde, der fremmer tolerance, empati, trivsel og medansvarlighed, er det bedste våben mod mobning.

 • Igen – hverken personale eller børn må være tvivl om at: mobning er forbudt på fritidshjemmet.   
 • Det er de voksnes ansvar at forhindre mobning
 • Trivsel er et fast punkt til forældresamtaler
 • Personalet skal hjælpe barnet til at blive en del af fællesskabet.
 • Personalet skal vise barnet sociale handlemuligheder i forhold til andre børn.
 • Personalet skal give barnet en oplevelse af, at det er godt at være flere sammen.
 • Personalet skal vise barnet at man kan tænke forskelligt, være forskellige og alligevel være lige gode
 • Personalet har tydelige holdninger og ligeværdighed
 • Personalet skal lære børnene respekt og ansvarlighed for hinanden.
 • Forældrene til både mobber og den mobbede inddrages/orienteres, hvis mobning finder sted.