Kultur-/integrationspolitik

Med udgangspunkt i Randers Kommunes integrationspolitik har Nordly, Børnenes Hus og Jennumparkens Fritidshjem lavet en politik på området.

Overordnet tages der udgangspunkt i samme holdning i forhold til integration og kultur i institutionerne og målet er følgende:

 1. Vi ansætter alle uanset race, køn og religion og arbejder på samme vilkår
 2. I arbejdet med de to sprogede børn og deres forældre vil vi udvise rummelighed og være tydelige i vores handlinger og kommunikation.
 3. Børnene skal beholde deres kulturelle arv, men ikke fratages muligheden for integration og forståelse af den danske kultur, som gøres bl.a. ved at lære børnene at tale og forstå dansk.

 

Modtagelse af nye børn/familier

Til den første samtale er der i de fleste tilfælde inviteret en tolk med, da det er vigtigt, at de forskellige informationer bliver forstået. I disse samtaler bliver der altid informeret om nedenstående i forhold til samarbejde, sprog, kost og traditioner:

 • Samarbejdsaftalen gennemgås og underskrives.
 • Vi opfordrer til, at forældrene ind imellem selv henter deres børn på institutionen, og at begge forældre deltager i samtaler omkring barnet
 • Vi opfordrer forældrene til at tale deres primær sprog til børnene i hjemmet, da det er vigtigt for børns sproglige udvikling, at de har et godt basis sprog.
 • Vi taler dansk på institutionen, og det er vigtigt at forældrene bestræber sig på at tale dansk til barnet på institutionen.
 • Vi accepterer ikke racistiske udtalelser på institutionen og griber hurtigt ind over for dette.
 • Der tages hensyn til kultur/religion, og hvis der serveres svinekød, vil der altid være et alternativ.
 • Vi har forskellige traditioner på institutionen, som alle børn deltager i. Nogle af dem har selvfølgelig med højtiderne at gøre, men her informeres forældrene om, at vi ikke er ude på at påvirke børnene til at blive kristne.
 • Der er ved nogle højtider ligeledes tradition for at bruge det danske flag.
 • Der gives mulighed for at bruge institutionen til forskellige aktiviteter/arrangementer i forhold til kultur/integration                          

 

Samarbejde med forældrene

Samarbejdet med forældrene er grundlaget for en god integration.

Vi har mulighed for at etablere forældregrupper, som kan have forskelligt indhold efter en vurdering af det aktuelle behov, eksempler kan være at:

 • Tage på ture i nærområdet/omegnen, for at vise forældrene hvilke muligheder de har, og hvad indholdet på sådan en tur evt. kan være.
 • Etablere grupper der taler om det at være forældre i Danmark og have sit barn i institution
 • Lære forældrene, at det er deres ansvar at kunne sætte grænser/opdrage deres børn, uanset hvor de er og hvem de er sammen med

Det er vigtigt, at vi har et godt tillidsforhold til forældrene, og er meget bevidste om i hvilke sammenhænge forskellige problematikker tages op.

Vi skal være åbne og ærlige omkring børnenes udvikling og de muligheder de har i fremtiden.

Vi vil gennem information prøve at få forældrene til at forstå deres rolle i integrationen, og at de gennem deres handlinger påvirker deres barns integration i samfundet.

Det kræver stor etik og faglighed, at samarbejdet kan foregå på en måde, der anerkender forældrene, og så alligevel komme med råd og vejledning, så det kan føre til en god udvikling for børn og forældre.