Når institutionen mister et barn

 

 • Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter lederen.
 • Stuepædagogen og lederen taler sammen.
 • Lederen kontakter relevante personer (f.eks. psykolog, myndigheder,).
 • Lederen samles med relevante ansatte og vurderer omfanget af støtte m.v.
 • Hvis der er behov for krisehjælp til medarbejdere, overvejes en løsning evt. med hjælp fra Falck ”helpcare”.

 

Pædagogens ansvarsområder

Første kontakt til barnets hjem:

 • Lederen har i samråd med pædagogen ansvaret for, at der tages kontakt til hjemmet, der tilbydes et hjemmebesøg.

 Formålet med kontakten:

 • Få konkrete facts om, hvad der er sket. (Rygter manes i jorden).
 • Hvilke oplysninger må/må ikke videregives til institutionen/børnene?
 • Hvad kan pædagogen/institutionen hjælpe med?
 • Fortælle, hvad der vil ske på institutionen i løbet af den første dag.
 • Afklaring af, om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet på institutionen.   

Den videre kontakt til barnets hjem:

 • Fortælle om forløbet på institutionen.
 • Indhente oplysninger om begravelsen.
 • Afklare om forældrene ønsker institutionens deltagelse i begravelsen.
 • Hvis forældrene ønsker institutionens deltagelse i begravelsen, drøftes det, hvem der deltager. 

 

Institutionen

 • Sikrer, at der ved dagens start efter dødsfaldet flages på halvt.
 • Der afholdes en ceremoni for alle.

 

Børnene

 • Alle medarbejdere mødes den første dag efter dødsfald.
 • Man taler meget grundigt om, hvad der er sket. (Rygter manes i jorden).
 • Man taler med børnene om det barn, der er død.
 • Børnene skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. I fællesskab tales om, hvordan man vil mindes barnet f.eks. på stuen. Eventuelt markeres barnets plads med lys, blomster, billeder, digte m.m. Det kan være en god ide at lade stuens børn sende en hilsen til forældrene. Det kan være breve, digte, små tegninger og små historier og blomster fra stuen.
 • Der skal være mulighed for at lave aktiviteter, der ikke har med død at gøre. (F.eks. en tur i skoven).
 • Når børn/unge mister eller er udsat for alvorlige hændelser, påhviler det den voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd, lede og sikre en samtale om det hændte. 

 

Opfølgning

 • Det er meget vigtigt med OPFØLGNING gennem samtaler, herunder det at mindes og evt. brug af sorgmateriale.
 • Besøg på gravstedet kan overvejes. 

 

Kontakt til professionelle

 • Stuepersonale og leder vurderer, i hvilket omfang professionelle skal inddrages. 

 

Kontakt til stuens forældre

 • Forældrene informeres grundigt om dødsfaldet. Informationen gives skriftligt/og eller via forældre intranet/hjemmeside. Den kan indeholde en invitation til et forældremøde om sorg.
 • Der planlægges evt. et forældremøde så hurtigt som muligt. I dette forældremøde kunne en sorgterapeut deltage.                   

 

Lederens ansvarsområder

 • Information til institutionens medarbejdere om dødsfaldet.
 • Information til ansatte gives af lederen ved først mulige lejlighed, hvis det sker i weekenden telefonisk.
 • Flagning. Institutionen flager på halv stang på selve dagen. Der flages på begravelsesdagen.
 • Kontakt til fraværende ansatte/pædagoger.
 • Bestilling af buket til hjemmet - og et lille brev. I samarbejde med stuepersonalet sendes der brev til institutionens børn. 

 

Afholdelse af mindestund

 • Det overvejes, hvordan en mindestund skal afholdes.
 • Lederen giver børnene besked om dødsfaldet.
 • Meddelelsen gives så detaljeret som muligt.
 • Synges en sang/salme.
 • Læsning af prædikerens bog eller andet relevant.
 • Tanker/bøn/Fadervor
 • Børn og forældre orienteres om et evt. mindebord/mindested – hvor man kan tænde lys lægge blomster eller hilsner
 • Sang/salme
 • Opmærksomhed omkring fraværende børn og medarbejdere. 

 

Det er godt at huske

 • Vær aktiv lyttende og nærværende
 • Lad være med at bagatellisere
 • Alle følelser er i orden i forbindelse med sorg
 • At være ked af det er mange ting 

 

Spørg

 • Hvad er der sket?
 • Hvad gjorde du?
 • Hvad tænker du?
 • Hvad oplevede du?
 • Hvordan har du det?
 • Hvordan kunne du tænke dig klassen skal have det at vide?