Når institutionen mister en ansat

 

 • Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter lederen. Lederen koordinerer, hvad der skal iværksættes.
 • Lederens ansvarsområder :
 • Institutionen flager på halv stang på selve dagen.
 • Der flages på begravelsesdagen.
 • Lederen tager kontakt til den afdødes familie.
 • Familien får at vide, hvad institutionen foretager sig i anledning af dødsfaldet.        
 • Familien gives mulighed for at komme frem med, hvad de forventer af institutionen i denne situation.
 • Samme dag sendes en hilsen fra institutionen.
 • Brev hjemsendes til alle børnene på institutionen.
 • Information til de ansatte.
 • Lederen får samlet de ansatte til et kort møde. 

 

Fraværende ansatte kontaktes

 • Lederen skaber rammen om samværet.
 • Lederen informerer om, hvordan institutionen vil forholde sig mht. denne dag, herunder hvilke informationer, der skal gives til børnene.
 • Institutionens ansatte har en stund, hvor de mindes den afdøde.
 • Alle informationer skal være klare og præcise for at undgå misforståelser.
 • Kollegaer, som ønsker at deltage i begravelsen, gives fri.
 • Der sendes blomster fra institutionen. 

 

Institutionens børn

 • Børnene informeres af lederen. Der vurderes om der er børn, der ikke bør sendes hjem uden forudgående kontakt til hjemmet.
 • Stuens børn er resten af dagen sammen med to pædagoger.
 • Man taler grundigt om hvad der er sket. (Rygter manes i jorden).
 • Man taler med børnene om den voksne, der er død.
 • Børnene skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. I fællesskab tales om, hvordan man vil mindes den voksne på stuen. Eventuelt markeres den voksnes plads med lys, blomster, billeder, digte m.m.
 • Der skal være mulighed for at lave en aktivitet, der ikke har med død at gøre. (F.eks. En tur i skoven).
 • Åbenhed omkring det skete er, uanset hvor trist det end måtte være, den bedste støtte.