Når et barn mister forældre eller søskende

 

 • Den person, der først får meddelelsen, må sikre sig, at lederen får besked.
 • Lederen sikrer, at medarbejdere og andre relevante informeres om dødsfaldet, afhængigt af situationen. 

 

Kontakt til hjemmet

 • Pædagog/leder kontakter elevens hjem. 

 

Formål

 • Få konkrete facts om, hvad der er sket. (Rygter manes i jorden).
 • Hvilke oplysninger må/må ikke videregives til institutionen/børnene?
 • Hvad kan pædagogen/institutionen hjælpe med?
 • Det aftales, hvordan børnene informeres, samt hvad der må/skal siges og gøres.
 • Der sendes en buket til hjemmet - gerne ledsaget af en personlig hilsen. 

 

Stuen/institutionen

 • Stuen kan lave tegninger/breve, som sendes til barnet.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på børnenes reaktioner.
 • Skriftlig information til stuens/institutionens forældre.
 • Det overvejes, hvordan barnet skal vende tilbage til stuen.
 • Der tales med kammeraterne om, hvordan de kan forholde sig, når det berørte barn kommer tilbage og om betydningen af åbenhed omkring barnets tab - også fremover.
 • Det overvejes, hvordan man vil forholde sig til begravelsen. 

 

Opfølgning

 • Stuepædagogen kan have ene samtaler med barnet:     
 • Vær en god lytter!
 • Det er vigtigt, at barnet har en voksen på skolen at tale med om sin sorg.
 • Stuepædagogen aftaler med barnet og familien, hvad stuen/institutionen kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen.