Børn i krise som følge af skilsmisse, alvorlig sygdom, vold m.m.

 

 • Forældrene informeres af pædagogen.
 • På forældremøder og i forældrefolder orienteres om, at det er vigtigt at informere institutionen ved skilsmisse m.m.
 • Stuepædagogen skal informere andre ansatte. I fællesskab besluttes, hvem de videre bør informere.
 • Der vælges en kontaktperson, som barnet kender godt og har tillid til.

 

Kontaktpersonens ansvarsområder

 • Familien kontaktes og inviteres evt. til et møde på institutionen, hvor kontaktperson og anden person deltager.
 • I tilfælde af skilsmisse er det vigtigt at huske kontakt til begge forældre. 

 

Følgende drøftes

 • Hvordan skal samarbejdet med hjemmet være?
 • Hvem skal informeres? Børnene, andre ansatte, sundhedsplejerske, psykolog, familieafdeling.
 • Hvad forventer forældrene af institutionen?
 • Hvilken hjælp kan vi tilbyde?
 • Hvad gør vi? - der lægges i fællesskab en plan for det videre forløb
 • Kontaktpersonen har en personlig samtale med barnet i rolige omgivelser, hvor barnet orienteres om samtalen med forældrene og det videre forløb.
 • Det aftales om barnet skal være til stede ved eventuel information af de andre børn på stuen. I forbindelse med denne information kan øvrige stille spørgsmål, men dog kun efter aftale med det berørte barn.
 • De nærmeste kammerater opfordres til at støtte barnet. 

 

Opfølgning

 • Kontaktpersonen sørger for opfølgning gennem samtale med barnet og hjemmet.
 • I den efterfølgende periode er det vigtigt at alle omkring barnet er opmærksomme på, hvordan han/hun har det.
 • Vær lydhør og giv barnet plads til at komme frem med sine følelser og tanker.
 • Når barnet tumler med store følelser og svære tanker påvirker det i særdeleshed barnets hverdag.

 

Ulykker på fritidshjemmet

 • På ulykkesstedet gælder det om at holde andre børn på afstand.
 • En pædagog tager med den forulykkede/tilskadekomne
 • Børnene holdes på stuen. Stuepædagog, leder samt evt. psykolog bliver hos børnene.
 • Leder kontakter og orienterer forældrene. Der sørges for, at alle børn bliver hentet på institutionen.      
 • Næste dag samles de ansatte til en kort orientering.
 • Leder orienterer børnene  om hændelsesforløbet. 

Alt efter omfanget af ulykken følges planen, som tidligere skitseret.