Krise- og sorgplan

Jennumparkens fritidshjems krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at institutionen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer.

Planen indeholder følgende:

  • Når institutionen mister et barn
  • Når et barn mister forældre eller søskende
  • Når institutionen mister en ansat
  • Børn i krise som følge af skilsmisse, alvorlig sygdom, vold, mv.
  • Ulykker i institutionstiden
  • Relevante telefonnumre

Planen uddeles til samtlige medarbejdere.

En gang årligt orienteres alle om planen og i den forbindelse foretages evt. revidering.

”At støtte et barn i sorg kræver ikke at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske”

”En smerte der bliver delt, mister sin kraft”

Når institutionen mister et barn Når et barn mister forældre eller søskende Når institutionen mister en ansat Børn i krise som følge af skilsmisse, alvorlig sygdom, vold m.m. Telefonliste