Computerpolitik i Kvarterklubben

I et informations- og videnssamfund som det danske, er computeren og adgangen til Internettet en integreret del af børn og unges hverdagsliv. Dette gælder både i skolen såvel som i fritiden. Computerne giver det enkelte barn/den enkelte unge, mulighed for at fastholde, afprøve og udvikle mediekompetencer; her ment som muligheden for at gøre brug af forskellige tekst- og billedbehandlingsprogrammer samt via Internettet, at kunne opsøge, indsamle, udvælge og anvende en bred vifte af informationer.

I Kvarterklubben er det vores erfaring, at medlemmernes adgang til Internettet primært bliver brugt til chat og forskellige online spil. Særligt i forhold til chat, har vi som klubpersonale en forpligtigelse til at forholde os opsøgende, nysgerrige og vejledende i samværet med det enkelte klubmedlem. Som klubpersonale skal vi medvirke til udviklingen af en sund og kritisk stillingtagen hos det enkelte barn/den enkelte unge således, at der kan skelnes mellem acceptabel og ikke acceptabel online adfærd.

Internettet byder på en verden af muligheder, men også på en verden af krænkende og stødende adfærd. Det er til denne verden af kompleksitet, vi skal støtte og styrke vores medlemmers mediekompetencer og kritiske manøvreevner. Dette gør vi som en del af vores pædagogiske arbejde, hvor vi som klubpersonale aktivt involverer og forholder os til, hvilken almen dannelsesproces brugen af og adgangen til mediet kan medvirke til; alt i et tæt samarbejde med det enkelte klubmedlem.

I Kvarterklubben har vi 4 computere, der er centralt placeret på en speciel fremstillet konsol. Konsollen giver mulighed for, at der kan stå eller sidde et større antal klubmedlemmer omkring hver enkelt computer. Derved har vi taget højde for den sociale læringsproces vi har erfaret, der sker omkring mediet.

På Kvarterklubbens computere er der installeret et bredt udsnit af programmer som f.eks. Microsoft Word. Der er ikke installeret spil eftersom de enkelte spil skal udleveres af klubpersonalet. Dette for at sikre spillenes aldersbegrænsninger bliver overholdt.