Bevægelsespolitik

Formål

  • At skabe grundlag for at motion bliver en naturlig del af børnenes hverdag.
  • At give børnene gode oplevelser og vaner omkring motion.
  • At give børnene indsigt i forskellige former for motion.
  • At børnene bliver bekendt med mulighederne for deltagelse i byens foreningsliv.

 

Ugentlige aktiviteter

  • Vi tilbyder at følge børnene til og fra skole.
  • Vi har aktiv onsdag med leg og bevægelse.
  • Forskellige former for aktiviteter på legepladsen.

På udflugter med børnene er der muligheder for at bruge øvelsesterrænet – naturlegepladsen – Romalt bakker – vådområderne ved Gudenåen m.m.

Der arrangeres af og til ture til Viborg Badeland.

Familierne involveres i den årlige Kost og Motionsdag og andre arrangementer med fokus på leg/motion

 

Ansvarsområder

De enkelte stuer skal i planlægningen inddrage ovenstående initiativer og tænke det enkelte barn ind i de forskellige aktiviteter.