Alkoholpolitik

Hvordan agerer vi, hvis vi har en fornemmelse af, at forældre kommer påvirkede på institutionen.

Hvis vi vurderer, at forældre ikke kan indgå i sammenhængen eller er ude af stand til at tage forsvarligt vare på barnet, tages der en snak øjeblikkeligt. Hvis det viser sig, at der ikke er en anden voksen, tages der kontakt til forvaltningen.

Kontakt Kasernen på 87104500.
Mandag 8-17
Tirsdag-torsdag 8-15
Fredag 8-13

Kontakt den sociale bagvagt på 23206237
Mandag 18-07
Tirsdag-fredag 16-07
Lørdag 16-09
Søndag 16-07

Hvis vi vurderer, at forældrene på trods af påvirkningen godt kan tage ansvar for barnet, rettes der på et senere tidspunkt henvendelse til forælderen, og forløbet planlægges af pædagog og leder.

I situationen med påvirket forælder kan startreplik være:

"Jeg synes, at du virker påvirket….."

"Hvad er der med dig i dag, du er ikke som du plejer….."

Ved benægtelse:

"Det er muligt, at du har ret, men du virker beruset, og når jeg får det indtryk, er det min pligt at påtale det."

Ved afhentning i motoriseret køretøj kan startreplik være:

"Jeg synes, at du virker påvirket, og at du ikke bør køre. Jeg foreslår, at vi går ind og ringer efter en taxa"

Ved benægtelse:

"Det er muligt, at du har ret, men du virker beruset. Når jeg får det indtryk, er det min pligt at gøre, hvad jeg kan for at hindre, at du kører med barnet. Hvis du kører, skal jeg faktisk ringe til politiet, så kan vi ikke finde en anden måde at løse det på?"

Agter den berusede forælder fortsat selv at køre, skal personalet tilkalde politiet.

Det er vigtigt, at den ansatte efterfølgende noterer ned, hvad der er sket, med dato og klokkeslæt. Det skal fremgå så præcist som muligt, hvad der er blevet sagt og gjort. Lederen skal orienteres så hurtigt som muligt, og denne tager stilling til, om forvaltningen skal underrettes. Der skal som udgangspunkt altid skrives en underretning til forvaltningen, hvis forældre er mødt berusede op for at hente børn, med mindre det er første gang, og personalet uden videre har kunnet få dem til at indse det uholdbare heri. Ligeledes skal der skrives en underretning til forvaltningen, hvis det har været nødvendigt at tilkalde politi, og hvis forældre har udvist voldelig eller truende adfærd.

Personalet skal ikke med magt forsøge at hindre udlevering af barnet. Magtanvendelse er politiets opgave.

Der er forskellige brochurer fra alkoholrådgivningen, som sidder i kvalitetsstyringsmappen på kontoret.