4. Evaluering af aftalen

Aftalen evalueres medio 2016 med en markedsplads, hvor alle aftaleenheder på stande og i plenum informerer om effekterne og erfaringerne fra arbejdet med aftalemålene.

Formålet med evalueringen er at opsamle, evaluere og formidle institutionens resultater og effekter af arbejdet med udviklingsmålet. Det er ligeledes hensigten at skabe grundlag for en vidensbaseret dialog internt i institutionen, institutionerne imellem samt med forvaltningen i forhold til det opstillede udviklingsmål.

Der er opsat tre overordnede effektmål, som alle aftaleenheder i Børn, Skole og Kultur arbejder ud fra:

  • Børn og unge oplever at de bliver inddraget aktivt i sammenhænge, de indgår i.
  • Familierne oplever, at de forskellige institutioner har et anerkendende børn og ungeperspektiv med fokus på ressourcer og potentialer.
  • Der er udarbejdet standarder omkring den enkelte institutions arbejde med sammenhænge. Med standarder menes en beskrivelse af procedurer der sikrer sammenhænge omkring og for barnet, den unge og forældrene

Derudover har den enkelte aftaleenhed opstillet følgende effektmål i forhold til det konkrete aftalemål:

  • Spørgeskemaer til forældre. At forældre oplever sig aktivt inddraget
  • Børneinterviews
  • Sprogtest
  • Måling af forældrefremmøde og forældredeltagelse.