3. Udviklingsmål for institutionen

Udviklingsmål

Sammenhænge i forbindelse med overgange, sprogarbejde og forældredeltagelse.

 

Baggrund

Temaet for aftalerne for Børn, Skole og Kultur området i perioden 2015 - 2016 er ”Sammenhænge”.

Det er vores ønske at synliggøre og understøtte arbejdet med at sikre sammenhængene i opgaveløsningen for børn og deres familier, så børn og familier i Randers Kommune oplever en sammenhæng i barnets opvækst, der sikrer barnet et bredt fundament videre i livet.

Dette understøttes blandt andet af, at fagpersonalet omkring børnene har en indsigt, viden og forståelse for andre fagprofessionelles arbejde, og er interesserede i at samarbejde og udvikle opgaveløsningen med andre, til gavn for barnet og familien.

Under den overordnede overskrift ”sammenhænge” har vi valgt temaet Sprog og sproglig udvikling. Vi har et ønske om at have et øget fokus på understøttelse af børns sprog og sproglige udvikling, da forskning viser, at de børn, der har et veludviklet nuanceret sprog, klarer sig bedre i skolen.

Vi vil igennem vores pædagogiske arbejde, aktiviteter og nye tiltag i løbet af 2015 – 16 synliggøre, hvordan arbejdet med sammenhænge, overgange, sprogarbejde og forældredeltagelse får en betydning for det daglige arbejde med børn og deres familier og børnenes fremtidige uddannelsesmuligheder.

Vi har i forvejen et tæt samarbejde med daginstitutionerne i området.  Dette samarbejde vil vi i udvide til også at omfatte Nørrevangsskolen og i fællesskab iværksætte nye tiltag, der sikrer sammenhænge, bedre overgange, forældreinddragelse og styrker børnenes sproglige udvikling.

Styrk sproget henvender sig primært til børn og familier med andet modersmål end dansk, men vi kan se at aktiviteterne og ideerne udmærker sig til alle, så derfor vil vi bruge den ny viden, til at iværksætte nye tiltag. Vi vil skabe sammenhænge ved at udarbejde en fælles overgangsprocedure der giver en sammenhæng i børnenes skift mellem institutionstyperne, og inddrage børn og forældre, så de oplever en fælles interesse i at skabe de bedste vilkår for børnene:

Siden foråret 2014 har vi deltaget i Projekt ”Styrk Sproget”, hvor vi i forvejen samarbejder med andre aftaleenheder i Nordbyen og hvor et af temaerne netop er sammenhæng.  Via dette har vi indgået en aftale om at fortsætte dette samarbejde under aftalemål, så vi derved skaber sammenhænge for børn, forældre og personale.

Aftaleenhederne som indgår i samarbejdet er: Nørrevangsskolen, Glentevejens Børnehave og fritidshjem, KFUM´s institutioner, Jennumparkens fritidshjem og Lions Børnehus. 

Målgruppen er Børn, unge, i alderen 0 – 18 år og deres forældre, bosiddende i Nordbyen.

 

Initiativer

Nedenfor beskrives institutionens initiativer i forhold til udviklingsmålet.

  • Overgange: Udvikling af procedure for bedre overgange mellem vuggestue, børnehave, fritidshjem og skole
  • Opmærksomhed på børns sproglige udvikling ud fra fælles mål institutionerne i mellem
  • ·Øget fokus på forældredeltagelse