2. Aftaleenheden

I nedenstående fremgår centrale informationer om aftaleenheden f.eks. lovgrundlag, kontaktinformationer, den pædagogiske/faglige profil og budgettet for 2015.

Kontaktinformation

Institution

Jennumparkens fritidshjem

Institutionstype

Fritidshjem og klub

Adresse

Gl. Jennumvej 2

8930 Randers NØ

Tlf.

89159450

E-mail

Jennumparken.fritidshjem@randers.dk

Leder

Birgitte Kaas Sørensen

 

Lovgrundlag

Aftaleenheden drives i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

 

Økonomi

Tabel over indtægter og udgifter for Jennumparkens fritidshjem (i kr.):

2015-priser

Budget 2015

Personale

3.376.290

Materiale- og aktivitetsudgifter

276.093

IT, inventar og materiel

 

Grunde og bygninger

254.739

Indtægter

 

Total

3.907.121

Tabellen viser budgettet for 2015. Budgettet består af posterne: Personale, materiale- og aktivitetsudgifter, IT, grunde og bygninger. Desuden er den samlede budgetramme for aftaleenheden opgjort.