3. Præsentation

Børn

Jennumparkens fritidshjem er et kombineret fritids- og klubtilbud til børn og unge i alderen 6-18 år.

Institutionen består af et fritidshjem, en juniorklub, Kvarterklubben og Bygger’n.

Fritidshjemmet er normeret til 40 børn i alderen 6-10 år. Pr. 1/5 2012 var 60 % tosprogede. Fritidshjemmets åbningstid er kl. 6.30-8.00 og 14.00-17.00  mandag-fredag.

Juniorklubben er normeret til 26 børn i alderen 10-14 år. Pr. 1/5 2012 var 75 % tosprogede. Juniorklubbens åbningstid er kl. 13-17 mandag-fredag. Skolefridage og ferier kl. 10-17.

Bygger’n er en offentlig legeplads, hvor der dagligt kommer 40-60 børn i alderen 6-18 år – fortrinsvis børn, der ikke gør brug af de traditionelle daginstitutionstilbud.

Pr. 1/11 2008 var ca. 90 % tosprogede.. Åbningstid kl. 10-17 mandag-fredag.

Kvarterklubben er et tilbud for de 10-18-årige børn/unge. Pr. 1/11 2008 var der 149 medlemmer, hvoraf 49 var over 14 år og 80 % tosprogede. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag 18-21.

Desuden planlægges arrangementer uden for den normale åbningstid.

Jennumparkens fritidshjem er beliggende i Nordbyen. Vores brugergruppe er meget blandet og afspejler fint det geografiske område, vi er beliggende i.

 

Organisering

Jennumparkens fritidshjem er en kommunal institution i lejede lokaler hos Boligforeningen af 1940.

Fritidshjemmet blev taget i brug i januar 1971, hvor den startede som fritidshjem med børn i alderen 6-14 år. I 1991 blev fritidshjemmet suppleret med en juniorklub for børn i alderen 10-14 år.

Kvarterklubben startede i 1986, som en selvstændig afdeling, der brugte fritidshjemmets underetage. I april 1995 blev Bygger’n og Kvarterklubben tilknyttet fritidshjemmet/juniorklubben og fik samme ledelse.

Fritidshjemmet og juniorklubben har egne lokaler. Jennumparkens fritidshjem har indrettet sig med bl.a. træværksted, kreativ værksted, diskotek/biograf, aktivitetsrum, computercafe og en mindre legeplads, der ligeledes kan benyttes af de øvrige. 

Kvarterklubben bruger Bygger’ns lokaler i klubregi. Her forefindes stort køkken/alrum, et hygge- og opholdsrum, og et aktivitetsrum med computercafe, billard m.m.

Bygger’ns udendørsfaciliteter anvendes af alle. Her er der skateboardramper, multibane, hoppepuder, bålhus, bålplads, legeplads og streetareal.

I alt råder Jennumparkens fritidshjem over et areal på 2000 m2, hvoraf 378 m2 er bebygget.

Bygger’n 2960 m2 , hvoraf 144m2 er bebygget.

 

Personale

Alle afdelinger:                    1 leder

Fritidshjem:                         4 pædagoger – 2 kvinder og 2 mænd – herunder souschef

Juniorklub:                          1 mandlig pædagog

Bygger’n/ Kvarterklubben:  2 pædagoger – 1 kvinde og 1 mand – herunder afdelingsleder

5 klubmedarbejdere – 3 kvinder og 2 mænd

Fælles for alle afdelinger:   1 rengøringsassistent 

I organisationen tilstræber vi en lige fordeling af pæne mænd og kvinder.

 

Pædagogisk/ faglig profil

I fritidshjemmet og juniorklubben

Vores daglige arbejde med børnene tager udgangspunkt i det nære, trygge, overskuelige og omsorgsfulde. Vores primære opgave består i at tilgodese det enkelte barns basale behov, da de for en del børns vedkommende ikke er opfyldt. Vores erfaring siger os, at det er svært for børn at udvikle sig, når de grundlæggende behov ikke er stillet. Når vi planlægger aktiviteter, tager vi udgangspunkt i ovenstående.

Vi lægger vægt på, at børnene tidligt lærer husets normer og regler at kende. Via vores dagligdag og forskellige planlagte aktiviteter skabes en speciel atmosfære i huset, som virker socialiserende og opdragende såvel på det enkelte barn som på børnene indbyrdes.

I juniorklubben lægges der vægt på at bygge videre på det pædagogiske arbejde, der er blevet gjort på fritidshjemmet, samt at supplere med nye og udviklende aktiviteter. Juniorklubben skal ikke bare være "et tag over hovedet", men et reelt socialpædagogisk tilbud.

Specielt børnene i vores område har brug for vedholdende voksenkontakt, samt for at blive ført ind i positive kammeratskabsrelationer.
Vi prioriterer forældresamarbejdet meget højt, fordi en del af vores børn har særligt behov for ekstra støtte og opmærksomhed. Vi mener, det er vigtigt, at vi har et godt forhold til forældrene, da det er i samarbejde med dem, vi skal skabe nogle trygge rammer for deres børn. Derfor er vi åbne over for eventuel kritik/ros og forsøger at løse problemer gennem dialog med forældre, så de har tillid til os og måden, vi arbejder med deres børn på. 

 

På Bygger’n og i Kvarterklubben

I vores daglige arbejde lægger vi stor vægt på nærvær og dialog. Vi støtter den enkelte i opbygningen af et socialt netværk. Vi er lydhøre over for børns og unges ønsker og tilrettelægger derfor klubbens virksomhed efter det aktuelle behov. Vi lægger stor vægt på, at børn og unge lærer at vise hensyn til andre samt at tage ansvar for egne handlinger.

Vi arbejder meget målbevidst med at støtte/vejlede børn og unge. Vi gør især en stor indsats for de børn og unge, som ikke er/går i skole, eller som ønsker uddannelse/arbejde.

I vores arbejde med børn og unge er vi opmærksomme, støttende, igangsættende og holdningsprægende voksne.

Vi integrerer 2-sprogede børn i vores dagligdag og tager hensyn til de forskellige kulturer.

Informationsniveauet er højt til disse børn. Vi taler så vidt muligt dansk for bl.a. at undgå konflikter/misforståelser.

Vi lægger vægt på, at børn/unge tidligt lærer klubbens normer og regler at kende. Via vores dagligdag og forskellige planlagte aktiviteter skabes en speciel atmosfære i huset, som virker socialiserende og opdragende såvel på den enkelte som på gruppen indbyrdes.