2. Politiske visioner, mål og krav

Lovgrundlag

Fritids- og ungdomsklubber drives i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge (dagtilbudsloven).

 

Politiske visioner m.v.

Aftalerne og udviklingsmål er udarbejdet inden for rammerne og visionerne af:

  • Vision 2017
  • Budget 2012-15 og
  • Overordnede børn og unge politik.

 I den overordnede børn og unge politik optræder følgende temaer, der danner baggrund for arbejdet med børn og unge i Randers Kommune. 

  • Relationer,
  • læring og uddannelse,
  • sundhed, kost og motion,
  • børn og unge med særlige behov.