1. Formål med aftalen

Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service og høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre mulighed for byrådet til at styre kommunen.

Aftalen har desuden til formål at:

  • skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger
  • koble den økonomiske styring sammen med diskussionen af politiske mål og dermed muligheden for strategisk planlægning, og
  • skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og indenfor hvilken ramme dette skal foregå.

Aftalerne indgås indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget.

Institutionen forlænger allerede indgået aftale fra 1. januar 2011 frem til 31. juli 2014  mellem  Jennumparkens Fritidshjem og Randers Byråd.