Stue 2

BMV på Jennumparkens Fritidshjem

PLANLÆGNING AF FORLØBET (1)

Der findes mange forskellige måder at lave BMV på (iagttagelse, interview, foto, m.m.).

Vi har fundet vores “værktøj” på DCUMs hjemmeside (Dansk Center for Undervisningsmiljø).

“Hvordan har du det i dit fritidshjem?”

 

KORTLÆGNINGSFASEN (2)

Skemaet kan udfyldes af hvert enkelt barn direkte på nettet, hvorefter der automatisk bliver lavet en samlet vurdering dækkende for gruppen eller institutionen. (Det vælger man selv)

Vi har valgt at udfylde skemaet på nettet.

Fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø.

 

BESKRIVE FASEN (3)

Vi bruger “opsamlingsskema” fra DCUM, hvor personalet skal forholde sig til det datamateriale, der blev indsamlet i kortlægningsfasen i et forsøg på at tolke ”børnenes stemmer”.

Spørgsmål som kan hjælpe med at afdække, hvilke områder der skiller sig ud:

  • Hvad fungerer godt, og hvad fungerer ikke så godt?
  • Hvad viste materialet af typiske situationer og afvigelser her fra?
  • Hvilke modsætninger var der?

Dernæst forholder man sig undrende og spørgende til datamaterialet ved at stille spørgsmål som:

  • Hvad er anderledes, end vi havde forventet?
  • Hvad er det vigtigste, som vi iagttog/hørte fra børnene?
  • Hvad blev vi inspireret til ved at indtage børnenes perspektiv?

 

HANDLINGSPLAN (4)

Det skal fremgå, hvordan vi vil udvikle børnemiljøet på bestemte områder.

Vi skal angive rækkefølge og tidsramme for, hvilke løsninger, vi vil iværksætte i relation til de forhold, der ikke fungerer hensigtsmæssigt. Vi skal prioritere vores tiltag, så de væsentligste gennemføres først.

Desuden skal vi redegøre for, hvem der er ansvarlig for gennemførelsen af tiltagene, og hvornår de skal være gennemført.

 

OPFØLGNING (5)

I den sidste fase skal vi se på, hvordan det gik med de tiltag, vi satte i værk, og om løsningerne fungerer tilfredsstillende.

Vi skal følge op på de enkelte tiltag – opnåede vi det, vi ønskede?