Jennumparkens Børnekor

Børnekoret øver hver tirsdag fra kl. 15.30-16.30

Korets voksne er:

 • Pianist og orkesterleder, Ulrik Damm
 • Guitarist, Morten Adelholm
 • Tenor, Ole Wind
 • Korleder, Birgitte Kaas Sørensen

Korleder, Birgitte Kaas Sørensen kan kontaktes på tlf. 8915 9450 ved forespørgsel om arrangementer.

Facebook kan du se billeder og film af korets aktiviteter.

I nedenstående kan læses om korets historie, arrangementer og cd- og sanghæfteudgivelser

Det er dejligt at synge


Mange børn på Jennumparkens Fritidshjem giver ofte udtryk for dette og fortæller glade, at de har øvet sig hele vejen fra skolen til fritidshjemmet.

2008 var på landsplan blevet udnævnt til "Sangens År".

På Jennumparkens fritidshjem valgte vi derfor at sætte fokus på sangen. Vi havde 4 arrangementer i løbet af året, hvor børn, søskende og forældre deltog. Her optrådte "Fritterkoret", og forældrene fik også lov til at synge med. Vi havde også et arrangement, hvor beboerne i Jennumparken og andre interesserede blev inviteret til at se børnene optræde, og hvor de også selv fik mulighed for at synge med. De forskellige arrangementer var successer, og mange deltog.

Der var stor bevågenhed fra pressen, som bragte gode artikler i både "Din avis" og Amtsavisen. Desuden fulgte et kamerahold fra TV2 Østjylland forberedelserne og børnenes optræden den 19. november 2008 i Beboerhuset i Jennumparken. Der var et indslag i TV2-nyhederne samme aften, hvor overskriften var "Sang og integration".

Videnskabelige undersøgelser har vist, at sangen har stor betydning for kroppens fysiske og psykiske tilstand. Gennem forløbet har vi oplevet, at vi har fået gladere børn. Nogle børn er blevet mere udadvendte, andre tør tage flere udfordringer op, og børnenes selvværd er steget. Det har også betydet, at børnene er blevet bedre til at koncentrere sig.

Først blev Pigekoret startet og siden kom Børnekoret til – men nu er de to kor slået sammen til Jennumparkens Børnekor. Når nogle af børnene har skullet have større udfordringer, er de blevet optaget i Sct. Mortens spirekor og har gået der i flere år – det gælder også for nogle af de muslimske børn.

Børnekoret bestod i 2018 af 35 børn i alderen 6-12 år, hvoraf 75% er med anden etnisk baggrund end dansk.

I ovenstående er starten beskrevet, og i det følgende nævnes nogle af de godt og vel 100 arrangementer, som koret har medvirket i.

 • ”Spil Dansk Dag” siden 2008
 • ”Musikken Dag” og andre koncerter på Værket
 • Optrådt for Dronningen 2010
 • Optrådt med DR Pigekoret 2 gange i DR’s Koncertsal
 • Optrådt med DR Pigekoret på Værket
 • Optrådt med ”Demokrati til tiden” på Værket og på Christiansborg
 • Optrådt for statsminister Helle Thorning-Schmidt 2012 – Kulturminister Marianne Jelved 2014 – Borgmester Henning Nyhuus 2013
 • Optrådt ved diplomoverrækkelse til Bydelsmødre
 • Koncerter for forskellige velgørenhedsorganisationer
 • Koncerter ved jul i Sct. Andreas kirke og andre steder
 • Koncerter ved Kulturhusdagen og på Museum Østjylland
 • Koncerter ved forskellige konferencer
 • Koncerter på plejehjem, i sognegårde og ved receptioner
 • Optrådt ved flere lejligheder, hvor både DR og TV2 har filmet.

De seneste koncerter:

 • Børnekor på Jenle
 • Oust Mølle Rock
 • DR på fritidshjem
 • BørneKulturUgen på Værket
 • BUPL konference i Aarhus
 • Børnekordage i Tivoli
 • Maritim koncert på Fregatten Jylland
 • BUPL - Pædagogisk forsamling i Aarhus
 • Selvhjælp i Randers
 • Ældre Sagens årsmøde i Randers
 • Demenscaféen i Randers
 • Y´s Mens Club distriktskonference
 • Børnekorets 10 års fødselsdags koncert på Værket

Ved mange af ovenstående arrangementer har koret optrådt i kostumer, med rekvisitter og dekorationer på scenen. Alle tingene er lavet på fritidshjemmet, og børnene har haft indflydelse på kostumernes udformning og har hjulpet til med at lave rekvisitter og dekorationer.

Koret har udgivet følgende cd'er med tilhørende sanghæfte:

 • 2010: ”Nye og gamle sange af Halfdan” arrangeret og med melodier af korets pianist, Ulrik Damm
 • 2012: ”Russiske børnesange” på dansk og arrangeret af korets pianist, Ulrik Damm
 • 2013: ”Bosniske børnesange” på dansk og arrangeret af korets pianist, Ulrik Damm
 • 2015: ”Mange sange – mange klange” på dansk og arrangeret af korets pianist, Ulrik Damm
 • 2017: "Sange gennem 10 år" arrangeret af korets pianist, Ulrik Damm

PowerPointShow

Korleder, Birgitte Kaas Sørensen, har sammensat et meget fortællende PowerPointShow med korets oplevelser/arrangementer, som krydres med søde og sjove historier, samt sange fra dette livsbekræftende arbejde.

Her er én af historierne, som beskriver integration/inklusion:

Til en sangeftermiddag var tre drenge - af somalisk herkomst - med til at vælge sangene. Den yngste dreng havde et ønske om at synge "Den danske sang er en ung blond pige", for den havde han sunget på "Spil Dansk Dagen", og den var bare så dejlig at synge. Den næste dreng ønskede "I Danmark er jeg født". Den havde han hørt tidligere, og da han nu var født i Danmark, mente han, at det var helt naturligt for ham også at lære den. Den ældste af drengene havde et stort ønske om at synge "Der er et yndigt land". Den var vigtig for ham at lære, så han kunne synge med på den, når han nu kom på det danske fodboldlandshold, men også fordi han jo bor i Danmark, udtrykte han.

Med denne dejlige historie kan det ses, at disse eftermiddage i høj grad har givet sangglæde og været en vigtig del af integrationen. Denne begivenhed fulgte et kamerahold fra TV2 Østjylland, og der var igen et indslag i TV2-nyhederne om sangglæden på fritidshjemmet.

At synge er at tale med sin sjæl

Januar 2019

Information omkring deltagelse i Jennumparkens Børnekor

Alle børn, der går på Jennumparkens Fritidshjem, kan deltage i Jennumparkens Børnekor!

Koret øver i fritidshjemmets åbningstid hver tirsdag fra 15:30 til 16:30 – men er ellers uafhængig af fritidshjemmet økonomi – der søges penge til arrangementer og udflugter fra velgørenhedsorganisationer.

Ved store arrangementer optræder hele koret – ved mindre arrangementer udvælges 16 børn, nogle gange kun 8 børn, afhængig af forespørgslen fra koncertarrangør.

Der er stor forskel på børnenes kunnen i forhold til musikalitet, læring af tekster og koncentration.

Når børnene udvælges til optræden tages der altid højde for ovenstående, at mindst halvdelen af børnene synger godt, kan teksterne og kan koncentrere sig om optræden. I enkelte tilfælde kan ancienniteten også gøre sig gældende.
Denne udvælgelse foretages af de voksne omkring koret og besluttes i sidste instans af korlederen!

Alle børn kommer med ud at optræde, nogle mere end andre, men da vi får penge for vores optræden, skal der også være en vis kvalitet i vores koncerter.

Indtil videre har vi hvert andet år været på tur til København, da vi har været så heldige at få turen sponseret af forskellige velgørenhedsorganisationer. Her er det altid de ældste, der deltager. Det kan også ende med, at ikke alle på samme klassetrin får mulighed for at deltage, da udvælgelsen sker i forhold til førnævnte. Men muligheden kommer til alle børn, når de er blandt de ældste!